Organisatie

Bestuur
De organisatie van Orkest Orventus is in handen van het bestuur van de stichting Orventus:

Matthijs van Ganzewinkel – voorzitter
Gerard Beijers – secretaris
Gerard Smits – penningmeester
Tuur van Gorp – PR/communicatie

Orkest Orventus zoekt nieuwe bestuursleden!

Muziekcommissie
De muziekcommissie van Orkest Orventus maakt de keuzes voor de te spelen werken. De commissie
bestaat uit de volgende leden:

Jacco Nefs
Jan Hermans
Jan Lammers
Jan de Wijs