Organisatie

Bestuur
De organisatie van Orkest Orventus is in handen van het bestuur van de stichting Orventus:

Rachèl Kemps – voorzitter
Twan Wientjens – secretaris
Hugo van Lint – penningmeester & PR/communicatie
Tuur van Gorp – PR/communicatie
Miquette van den Borne – Juventus

Orkest Orventus zoekt nieuwe bestuursleden!

Muziekcommissie
De muziekcommissie van Orkest Orventus maakt de keuzes voor de te spelen werken. De commissie
bestaat uit de volgende leden:

Jan Lammers
Jan Hermans
Jacco Nefs