ANBI-status

Orkest Orventus heeft sinds 2015 een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het voordeel voor donateurs is dat een gift kan worden afgetrokken van de belasting. Voor particulieren mag 125% van het gedoneerde bedrag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting en bij giften van bedrijven geldt dat 150% van het gedoneerde bedrag mag worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting.

Enkele rekenvoorbeelden:

Donatie van een bedrijf 500 euro
Afgetrokken mag worden 750 euro
Bij 20% vennootschapsbelasting levert dat op 150 euro
Waardoor de netto schenking bedraagt 350 euro
Donatie van een particulier 500 euro
Afgetrokken mag worden 625 euro
Bij 52% inkomstenbelasting levert dat op* 325 euro
Waardoor de netto schenking bedraagt 175 euro
*) voor particulieren geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen

Er zijn nog talloze andere mogelijkheden. Als u meer informatie over schenkingen of de ANBI-status wenst, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, via penningmeester@orventus.nl. Ook is via deze link een factsheet over doneren aan Orventus te downloaden.

ANBI-gegevens

Hieronder vindt u de exacte gegevens waaronder de ANBI-status bij de Belastingdienst is geregistreerd.
STICHTING ORVENTUS
Pieter Breughelstraat 29
5062 LG Oisterwijk
info@orventus.nl
RSIN 8227.75.785

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Orventus is als volgt vastgelegd:
Het zijn van een platform voor topamateurs op het gebied van muziek, alsmede het beoefenen van instrumentele muziek in het algemeen en van instrumentele originele blaasmuziek in het bijzonder. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Het beleid van Stichting Orventus beschreven in een beleidsplan. Samenvattend bevat het beleidsplan het volgende:

– Stichting Orventus spant zich in om de doelstelling te behalen, door het geven van 2 concertseries per jaar op podia door de hele provincie Noord-Brabant;
– Het bestuur waarborgt de orkestsamenstelling en het niveau van de muzikanten;
– De artistiek leider wordt benoemd door het bestuur;
– Stichting Orventus heeft geen winstoogmerk;
– Bestuursleden worden niet bezoldigd voor hun werkzaamheden. Eventuele uitbetaalde bedragen betreffen direct voor de Stichting gemaakte kosten.

Jaarstukken

Hieronder vindt u de jaarstukken van 2018.
2018 jaarrekening