Organisatie

Organisatie

Bestuur
De organisatie van Orkest Orventus is in handen van het bestuur van de stichting Orventus:

Rachèl Kemps – voorzitter
Twan Wientjens – secretaris
Jan de Wijs – penningmeester
Sanne van de Ven – PR/communicatie

Muziekcommissie
De muziekcommissie van Orkest Orventus maakt de keuzes voor de te spelen werken. De commissie
bestaat uit de volgende leden:

Jan Lammers
Jan Hermans
Jan de Wijs
Jacco Nefs